Geld et Nelt
  Geld et Nelt Dehaem  
     
 

De Äne

De Äne kanns saugut saache
De Anner kanns eher nitt so gut saache
Also froogsch am beschde denn
Wos saugut saache kann
Wannd awwer aus versehe denn froogsch
Wus gar nitt so gut saache kann
Do kanns am Schluss gut sei
Dasds selwer gar nitt so gut saache kannsch

De Äne finds sauschnell
De Anner muss 2 Schdunn suche
Also froogsch am beschde denn
Wos sauschnell find
Wannd awwer aus versehe denn froogsch
Wu 2 Schdunn suche muss
Do kanns am Schluss gut sei
Dasd selwer 2 Schdunn suche musch

De Äne kann besser zuriggkligge, de Anner kann eher nidd so guud zuriggkligge...

 

 
Geld et Nelt Dinger