Geld et Nelt
  Geld et Nelt Dehaem  
     
 

Ajo

Geili Party odder nitt?
De Dj isch ach escht fit
Stehsch du ach uff son Metalkram?
Mitm Techno werr isch nitt warm
Hedsch du ach gern ä Gläsel Wei?
A wu werdn de Wei bloß sei?
Was die Saufe isch ach schunn fascht leer?
Holsch du mo was zu saufe her?

Hosch du ach Lambrusco funn de Tanke mitgenumme?
Hoscht du mitkriecht: De Shogun iss mittlerweile kumme?
Sach mol hosch du eichendlich irchendwas genumme?
An die do driwwe kinntma achemol drabrumme!

Mol figge dess wer echt schä
Do dehd mass gleich annersch geh
Gut dasma mo gelawert hänn
Tschuldichung dass ich jetz flenn
Danke, dasdma zugheert hosch
Du bisch kää so Laawergosch

Sach mo werds do draus schunn widder hell?
Finnsch du nitt ach dess geht volle schnell?
Mir sehn uns dann morche beim Schofkoppschbele
Do kinne ma jo weider fazehle

Gehts do widder zu de Tiddellischd? Ajo!

 

 
Geld et Nelt Dinger