Geld et Nelt
  Geld et Nelt Dehaem  
     
 

70 (Frau)

Isch kann alle M ädle wirklisch nitt verstei
Mir sinn doch so wunderschee
Hänn stolze Bärt an unsre Kinne
Allä dess muss ma doch als M ädel funn natur aus ferr gut befinne

Mir singen doch echt
wie Nachtigalle
Jetzt fazehl ma bloß nitt son göttlische Xang
Deht da gar nitt so gfalle

Hey Mann Alder, de Xang iss saubschisse
Ihr sinn gar nitt schää, ihr sehn aus wie Brot
Ich bin ä Mädel ich werrs jo wisse
Bevor ich dein Bart kraul
Wär ich sauliewer dot
Vergisses äfach
Du kriggsch nie änni ab
Saudepp!

Mir hänn ach sibbzisch ganz unne hänge
Jetzt geb doch zu
Als Mädel dut ma doch ach mo
An so Sache denke

Egal wie alt ihr sinn
Dess werd schunn geh
Mir zum beispiel sinn iwwer 30
Awwer im Gehirn simma 10

Hopp jetzt mach nitt so rum
Unn gugg nitt so bleed
Sunnsch bin isch zu geil, bui de Nelt
Unn dann iss alles eh zu schbeed

Bui dein Nelt, bui dein Nelt
Dess iss gut hawwich mei ruh
Bisch jo ball allä uff de Welt
Wer sich mit dir eilosst iss eh bleedi Kuh
Siesch aus wie 50 im Hirn eher 1
Vergesses äfach
Ferr dich intressiert sich eh känns

Was e Bullscheisse, schnell weg do!

 

 
Geld et Nelt Dinger